3 Mayıs 2015 Pazar

HAYRİ ESMER
PARÇALI OLMA HALİ  /  FRAGMENTATION
AÇILIŞ: 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA, 18:00 - 21:00 /
OPENING: APRIL 15, 2015, WEDNESDAY 6 PM-9 PM
15 NİSAN – 20 MAYIS 2015 / APRIL 15 – 20 MAY, 2015
Hayri Esmer sergisi, 2007 yılından bu yana yaptığı çalışmaların içerisinden seçilen  bir tür retro-kompozisyon. Sanatçının monokrom resimlerinden, çok-renkli ve çok-parçalı resimlere geçişi kadar, minimal formlardan simgesel olanlara geçişini de özetliyor. Farklı vurguları olan çalışmaların bir arada bulunmaları izleyicilere tarihin çizgisel-olmayan akışını göstermektedir. Esmer, bir zamanlar minimal, monokrom başka bir zaman da ayrı parçalardan oluşan, renkli veya simgesel kodlar içeren çalışmaları ürettiği gibi aynı zaman içinde de bunları üretip, düzenliyor. Bir tür zamanların kesişmesi ve zamanlararası geçiş sanki.... Esmer’in çalışmalarında bu kendi kendisini yenileyip dönüşüyor. Bitmeyen bir yap-boz oyunu gibi.
Serginin diğer bir kavramsallığı ise mimarlık ve kent ile olan ilişkisi. Geometri, geometrik formların düzeni, simetri, çizgiselliğin, içiçeliği ve nihayetinde bunların biraradalığı. Bu tanımlar resim ve mimarlıkta ortaklık yönler.  Bu anlamda Esmer, kentlerin yapısal ve çok-renklilik şeklinde beliren, bir tür “görsel kültürel kodlara” dönüşen yönlerini çalışmalarında ele almakta. Böylece bir yanda resimsel bir ifadenin zaman-öteliliği, öbür yanda mimari, kent ve resim ilişkisiyle karşılaşabilecek izleyici. Hayri Esmer, “Fragmentation/Parçalılık” sergisi, 15 NİSAN – 20 MAYIS 2015  tarihleri arasında Çağla Cabaoğlu Gallery’de görülebilir.© Fırat Arapoğlu

“FRAGMENTATION
Hayri Esmer exhibition is a type of retro-composition which comprises the works of last 8 years. It summarizes not only the transition of the artist from monochrome paintings to multi-colored and multi-fragmented paintings but also the transition to symbolic forms from the minimal ones. The presence of the works together exhibits the audience the non-linear flow of history. Esmer can simultaneously produce and arrange minimal and monochrome works while creating multi-fragmented art which contain colored or symbolic codes at the same time. It is like a crossing of times and an intertemporal passage which renews and transforms itself in Esmer’s works. It resembles a never-ending puzzle.
Another notion of the exhibition is the relation between architecture and city. It is the geometry, symmetrical intimacy of geometrical forms and eventually the integrity of the form. These definitions exhibit partnership in painting and architecture. Therefore, Esmer discusses the cities’ expression of multi-colorism deriving from monochromatism and some kind of “visual cultural codes” in his works. Ergo, the audience may encounter the timelessness of a pictorial expression in one side, while experiencing the relation of architecture, city and painting on the other. Hayri Esmer “Fragmentation” exhibition may be visited in Çağla Cabaoğlu Gallery on APRIL 15 – 20 MAY, 2015 © Fırat Arapoğlu